Zojuist verschenen


afb. 2 Burgerpodium 26 sept

Voor toelichting zie:https://rumble.com/v402n97-de-tekentafel-008-fernand-debats.html


Een pluriforme geneeskunde is een cultuurhistorische noodzaak en vrijheid van therapiekeuze behoort tot het zelfbeschikkingsrecht van de mens.


De geschiedenis toont aan dat er voortdurend ontwikkeling in de werkelijkheid aan de gang is. Alles verandert voortdurend.

Als de wereld perfect was, zou er geen ontwikkeling meer mogelijk zijn. Dat zou ook niet nodig zijn.†

Het vervolmaken van de wereld in overeenstemming met de ordening die in de kosmos gegeven is, is een opdracht voor de mensheid en voor elke individuele mens.†Door jezelf te verwezenlijken word je medeschepper, co-creator, van de wereld in wording en draag je bij aan de vervolmaking van de schepping.

De Homeopathie†is een door de mens uitgewerkte methode om zinvol in verbinding met de schepping heling tot stand te brengen. Homeopathische middelen leveren †informatie aan waarmee je als mens betere oplossingen kunt vinden voor de problemen waarvoor je je gesteld ziet bij je zelfverwezenlijking.

Wat nu bewezen is, was eens slechts verbeelding.†(William Blake)

En laat je niet van de wijs brengen als sommige†wetenschappers en sceptici zeggen dat het allemaal niet bewezen is. Wij weten wel beter.
Scepsis gaat voorbij aan de directe ervaring.†
Of, zoals Sir Laurence Gardner zei:

'Scepsis is de meest effectieve manier om niets nieuws te leren.'

Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2022