Informatie over tarieven

Onderstaande tarieven gelden wanneer u zelf zorgdraagt voor het verkrijgen van uw middelen. De bedragen worden verhoogd met €15,00 wanneer u ervoor kiest mij zorg te laten dragen voor het bestellen en/of toezenden van uw middelen.

Eerste consult
Volwassenen ...................................................
€ 120,00
Kinderen tot 16 jaar..........................................
€ 110,00
Tweede kind (tot 16 jaar) uit een gezin……..... € † 95,00

Vervolgconsult
Volwassenen ...................................................
€ †95,00
Kinderen tot 16 jaar .........................................
€ †80,00

In Zeeland gelden andere tarieven. Dit houdt verband met hogere overheadkosten, zoals reis- en verblijfkosten.
Eerste consult †€ 165,00
vervolgconsult †€ 110,00

Telefonische consulten: zie hieronder

Informeer voor vergoedingen bij uw ziektenkostenverzekeraar.

Bereikbaarheid telefoon en email
Aangezien ik een eenmanspost bezet, ben ik genoodzaakt de telefonische bereikbaarheid aan bepaalde tijden te binden.
Voor het maken van afspraken en voor inlichtingen en vragen ben ik bereikbaar tijdens het
telefonische spreekuur op maandag, dinsdag en woensdag van 17.00 tot 18.00u.†Dit zijn de dagen dat ik praktijkwerk doe. Mocht u niet in de gelegenheid zijn op deze tijden te bellen, spreek dan een voicemail bericht in; ik bel dan zo spoedig mogelijk terug.
Ik verzoek u vriendelijk alleen voor dringende zaken op andere dagen en tijden te bellen.

De praktijk is bereikbaar onder telefoonnummer 06 319 511 47.

Mocht ik onverhoopt de telefoon niet op kunnen nemen, laat dan een bericht achter in de voicemail; ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Telefonische consulten
Deze worden per tijdseenheid gedeclareerd in†eenheden†van vijf minuten met een minimum van € 25,00

NB. Een telefoongesprek is een consult, wanneer een†beroep gedaan wordt op mijn algemeen medische of†homeopathische deskundigheid.

Gesprekken tot tien minuten.............................. € 35,00†
tot vijftien minuten..............................................
€ 45,00
tot twintig minuten..............................................
€ 60,00

Voor kortdurend overleg, dat leidt tot een wijziging
in de behandeling of tot het opsturen van een recept

wordt in rekening gebracht.................................. € 25,00

Huisbezoeken in overleg

Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2020