Homeopathie


De homeopathie is onlosmakelijk verbonden met de naam van de arts die deze methode ontdekt en grotendeels ontwikkeld heeft, Samuel Hahnemann.

Homeopathie berust op het principe van de syndroomverschuiving. Dit is een fenomeen dat al sinds de Antieke Grieken beschreven wordt. We vinden het in de 'Aforismen' van Hippocrates, die ongeveer 450 jaar voor onze jaartelling leefde.†
Hij beschrijft hoe de ene ziekte plaats kan maken voor de andere. De oude Grieken noemden dit 'diadoxie'. Een voorbeeld hiervan dat vrijwel iedereen kent is de afwisseling tussen astma en eczeem. Heeft iemand eczeem en onderdruk je dat met zalven, dan is de kans groot dat hij in aansluiting daarop astma of hooikoorts zal ontwikkelen.

In mijn boek 'Diadoxie' geef ik een uitgebreid overzicht van de wetenschappelijke observaties die in het verleden hierover beschreven zijn. Tevens geef ik een volledig overzicht van de historische en medische ontwikkeling van de methode.†
Het doel van dit boek is om u zoveel informatie en inzicht te geven, dat u begrijpt wat de homeopathische methode inhoudt.†

Dit is van nut voor diegenen die graag willen weten wat de homeopathie hun persoonlijk te bieden zou kunnen hebben en het is van nut voor degenen die zich homeopathisch laten behandelen en graag mee willen denken om het rendement van de consulten zo groot mogelijk te maken.

Ook is het van nut voor degenen die om wetenschappelijke redenen serieus willen weten wat de methode inhoudt en die in veel populaire boekjes over homeopathie te weinig diepgang vinden om werkelijk inzicht in de methode te krijgen. De opzet van het boek maakt het zeer geschikt als cursorische inleiding voor degenen die de methode willen bestuderen om ze te gaan toepassen.

Lees verder in 'Basiskennis over homeopathie'


Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2022