Informatie over tarieven


Eerste consult

Volwassenen ................................................... € 120,00
Kinderen tot 16 jaar..........................................
€ 110,00
Tweede kind (tot 16 jaar) uit een gezin……..... € † 95,00

Vervolgconsult
Volwassenen ...................................................
€ †95,00
Kinderen tot 16 jaar .........................................
€ †80,00

Telefonische consulten: zie hieronder

Informeer voor vergoedingen bij uw ziektenkostenverzekeraar.

Bereikbaarheid telefoon en email
Aangezien ik een eenmanspost bezet, ben ik niet permanent bereikbaar.†
Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon aan te nemen, spreek dan in ieder geval een voicemail bericht in; ik bel dan zo spoedig mogelijk terug.

De praktijk is bereikbaar onder telefoonnummer 06 319 511 47.

Telefonische consulten
Deze worden per tijdseenheid gedeclareerd in†eenheden†van vijf minuten met een minimum van € 25,00

NB. Een telefoongesprek is een consult, wanneer een†beroep gedaan wordt op mijn algemeen medische of†homeopathische deskundigheid.

Gesprekken tot tien minuten.............................. € 35,00†
tot vijftien minuten..............................................
€ 45,00
tot twintig minuten..............................................
€ 60,00

Voor kortdurend overleg, dat leidt tot een wijziging
in de behandeling of tot het opsturen van een recept

wordt in rekening gebracht.................................. € 25,00

Huisbezoeken in overleg

Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2022