Hoe verloopt een consult?


Een consult begint...
................ met een gesprek waarin u uw vraag of probleem voorlegt. Daarna zal ik u uitleggen wat ik u te bieden heb. HIerbij zal ook het verschil in visie en in aanpak tussen de technologische geneeskunde en mijn methode aan de orde komen.
Uw regulier medische voorgeschiedenis en de medische geschiedenis van uw familie en voorgeslacht komen ook aan de orde, net als in de 'gewone' geneeskunde. Wanneer u gegevens van eerdere behandelingen heeft, zal ik ook die in mijn diagnose en therapie betrekken. Ook een lichamelijk onderzoek behoort tot het consult indien aangewezen.
Uw persoonlijke levensloop en het ‘verslag’ van uw geleefde leven spelen bij de keuze van een middel ook een belangrijke rol; ook daarover zal het gesprek gaan.

In de praktijk blijkt dat veel consulten voor een deel het karakter hebben van een second opinion. Indien dat aangewezen is, dat wil zeggen als ik verwacht dat u elders beter geholpen kunt worden, zal ik u verwijzen naar een andere discipline.

De klassieke homeopathie is mijn methode bij uitstek.

Van de vele andere methoden die ik in de loop van de tijd bestudeerd heb, pas ik er sommige af en toe als hulpmethode toe. Zo kan het voorkomen dat ik voorstel om een litteken te ontstoren met neuraaltherapie of ik stel voor om voedinssupplementen te gebruiken. Indien aangewezen, zal ik ook voedingsadviezen geven of voedingsaanpassing voorstellen. Alles in onderling overleg.

Ik maak gebruik van meet-technieken om de keuze van middelen te bevestigen of onvermoede middelen op het spoor te komen. Ook voor het vinden van allergieŽn en overgevoeligheden pas ik meetmethoden toe. Ik meet met kinesiologische technieken en met behulp van het VAS (vasculair autonoom signaal) ook bekend als de 'Pols van Nogier', een techniek die stamt uit de Auriculomedicinae die ontwikkeld is door Paul Nogier, van wie ik meer dan 35 jaar geleden deze techniek leerde.†

Bij mijn metingen gebruik ik geen apparaten. Ik heb in het verleden wel met apparaten gemeten, maar ik merkte dat ik daarvan afhankelijk werd en dat ik mijn eigen gevoeligheid en intuÔtie niet verder ontwikkelde.†

Bij het kiezen van homeopathische middelen gebruik ik uiteraard een computer om sneller de veelheid van gegevens te kunnen ordenen met speciaal daarvoor ontworpen programma's, zoals McRepertory en Qjure.

Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2022